Zorginstelling zorgenloos daadkrachtig in hulpverlening

Voor wie is Zorginstelling Zorgenloos?

Zorginstelling Zorgenloos is opgericht in 2017 vanuit de overtuiging dat hulpverlening daadkrachtiger, persoonlijker en effectiever kan.

Zorginstelling Zorgenloos biedt begeleiding aan mensen van 18 jaar of ouder. Mensen die op welke manier dan ook vastgelopen zijn en daardoor met problemen kampen die een belemmering vormen in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis.

Wanneer kun je terecht bij Zorginstelling Zorgenloos:

» Als je minimaal 18 jaar oud bent
» Als je een verstandelijke beperking hebt (IQ lager dan 85)
» Of een psychiatrische stoornis hebt (ADHD, ADD, Autisme, Depressie, Bipolaire stoornis)
» Je verkeert in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA)

Ondersteunend bij diverse problemen

Zorginstelling Zorgenloos ondersteund bij de problemen in de primaire leefgebieden te denken aan wonen, financiën, dagbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan het verbeteren van eigen regie op het leven, het nemen van de juiste beslissingen en de daarbij horende acties. Er wordt ondersteund bij het onderhouden van formele en zakelijke contacten en het nakomen van afspraken die hierbij horen.

Nog geen 18 maar wel hulp nodig?

Mocht de leeftijd van 18 nog niet bereikt zijn maar spreekt de werkwijze van Zorginstelling Zorgenloos wel aan? Dan kan Zorginstelling Zorgenloos hulp bieden volgens de TRIPLE-P methode en de ouders(s) of verzorgers opvoedvaardigheden bijbrengen. De Triple P methode leert ouders een positieve opvoedstijl te hanteren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. De Triple P methode bestaat uit verschillende onderdelen te denken een publiekscampagne, korte gesprekken tot intensieve begeleiding.

Vacatures bij Zorginstelling Zorgenloos

Momenteel heeft Zorginstelling Zorgenloos geen vacatures. Maar wij zijn voortdurend op zoek naar gekwalificeerd en professionele hulpverleners, daarom kun je altijd een open sollicitatie sturen.

De visie van Zorginstelling Zorgenloos bestaat uit:

» Laagdrempelige dienstverlening
» Dynamische aanpak

» Grote vertrouwensbasis
» Intensieve begeleiding

» Praktische hulp- en dienstverlening
» Het bieden van creatieve oplossingen